ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับหัวหน้าชุดตรวจกิจการทั่วไปและคณะ(จเร ทบ.)เดินทางมาตรวจกิจการทั่วไปของหน่วย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ พ.อ.ชูชีพ ชัยศรี หัวหน้าชุดตรวจกิจการทั่วไป กองทัพบก และคณะ (จเร ทบ.) ที่เดินทางมาตรวจกิจการทั่วไป ของหน่วย ตลอดจนให้คำแนะนำให้กับ จนท.ของหน่วย และรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม บก.ร.7 พัน.5 และสรุปผลการตรวจแล้วเสร็จ 19.20 น.