พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์น.ฝยก.ร.7 พัน.5 ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.60 พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์น.ฝยก.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย นายทหาร,นายสิบ,พลทหารและครอบครัว ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อให้กำลังพลและครอบครัว ได้อนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยในบวรพระพุทธศาสนา ลดละเลิกอบายมุขในห้วงเข้าพรรษา ณ วัดหัวนา ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.