พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ได้นำกำลังพลลงชื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 60

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ได้นำกำลังพลลงชื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 60 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของกำลังพล, ส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี และ ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นของครอบครัว ณ หน่วย ร.7 พัน.5