พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7. พัน.5 มอบเงินสวัสดิการให้กับทายาทของ พลทหารสมบูรณ์ คล่องบุญอุดม

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7. พัน.5 มอบเงินสวัสดิการว่าด้วยการช่วยเหลือกำลังพลทหารกองประจำการให้กับทายาทของ พลทหารสมบูรณ์ คล่องบุญอุดม ที่เสียชีวิต ณ หน่วย ร.7 พัน.5