เมื่อวันที่ 6 ก.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 และตัวแทนนายทหาร นายสิบ ร่วมถวายเทียนเพื่อเป็นพ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 และตัวแทนนายทหาร นายสิบ ร่วมถวายเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 60 ณ สำนักสงฆ์บ้านเมืองน้อย วัดถ้ำห้วยหก ต เวียงเหนือ อ.ปาย จว.ม.ส.