พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5.ร่วมพัฒนาสาธารณสถานวัดหัวนา

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย นายทหาร,นายสิบ,ทหารใหม่หน่วยฝึกทหารใหม่และราษฎร บ.ห้วยปู หมู่ที่ 6 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.ร่วมพัฒนาสาธารณสถาน วัดหัวนา ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของทหารใหม่ ก่อนถึงประเพณีวันเข้าพรรษา ตามคำสั่งของ มทภ.3 ให้หน่วยฯต้องปฏิบัติเป็นประจำ