หน่วยดำเนินการฝึก การแสดงประกอบดนตรี Hop to the Bodies Slams “ราชวัลลภเริงระบำ”

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 05 มิ.ย.60 หน่วยดำเนินการฝึก การแสดงประกอบดนตรี Hop to the Bodies Slams “ราชวัลลภเริงระบำ” เป็นตัวแทน ทภ.3 เพื่อเตรียมการแข่งขัน ระดับ ทบ. ณ หน่วย ร.7 พัน.5