พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 05 ก.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ประจำสัปดาห์ทุกวันพุธ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ, นายกทต.ปาย,นายก อบต.ทุกตำบล และกำนันทุกตำบล พร้อมด้วย นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.ที่ห้องประชุมที่ว่าการ อ.ปายโดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.ม.ส.เป็นประธาน