พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการพักแรมในสนามของทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 04 ก.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการพักแรมในสนามของทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 และได้มอบผลไม้ให้กับทหารใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ สนามฝึกของหน่วย