ทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 ได้ฝึกการเดินทางไกลและพักแรมในสนาม

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 04 ก.ค.60 ทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 ได้ฝึกการเดินทางไกลและพักแรมในสนาม ให้ทหารใหม่ฝึกความเป็นผู้นำทางทหารและการทำงานเป็นทีม โดยใช้สนามฝึกของหน่วย