คณะสมาชิกชมรมแม่บ้าน ร.7 พัน.5 เดินทางไปสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 01 ก.ค.60 คณะสมาชิกชมรมแม่บ้าน ร.7 พัน.5 และสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา พล.ร.7 เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านฯ