ผบ.ร.7 พัน.5 และนายทหาร ร่วมหว่านกล้าข้าวเตรียมการเพาะปลูกทำนาขั้นบันใด ตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 และนายทหาร ร่วมหว่านกล้าข้าว เพื่อเตรียมการเพาะปลูกการทำนาขั้นบันใด ตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ ศูนย์การเรียนรู้ของหน่วย โดยมี ร้อย.สสก.เป็นผู้รับผิดชอบ