หน่วย ร.7 พัน.5 ดำเนินการฝึกกองทหารเกียรติยศ เพื่อเข้ารับการแข่งขัน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.60 หน่วยร.7 พัน.5 ได้ดำเนินการฝึกกองทหารเกียรติยศ เพื่อเข้ารับการแข่งขันในระดับกรมทหารราบที่ 7 ในวันที่ 30 มิ.ย.60