กำลังพล ร.7 พัน.5 ร่วมโครงการกิจกรรมรณรงค์ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย นายทหาร,นายสิบและพลทหาร ร่วมกับหน่วยงานราชการ ,สถานศึกษา,ผู้นำชุมชน,ผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ อ.ปาย จว.ม.ส.ร่วมโครงการกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.60 จัดโดยเทศบาลตำบลปาย ณ ห้องประชุม รร.ปายวิทยาคาร โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน