ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมสังเกตการณ์ การประเมินการฝึกการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมสังเกตการณ์ การประเมินการฝึกการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 ในสถานีที่ 6 วิชาการสอนอบรม โดยคณะกรรรมของหน่วยระดับกองพันเป็นผู้ประเมิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินระดับกรมต่อไป ณ ห้อง อบรม ร้อย.อาวุธเบาที่ 3