หน่วย ร.7 พัน.5 ร่วมกับหน่วยงานราชการ ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอปายยิ้มเคลื่อนที่

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.60 ร.อ.คำรณ โมจรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ น.ฝกร. ร.7 พัน.5 เป็นผู้แทนหน่วยฯพร้อมด้วย นายสิบเสนารักษ์ และช่างตัดผมของหน่วย ร่วมกับหน่วยงานราชการ,ผู้นำชุมชน,ผู้นำท้องถิ่นร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอปายยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มิ.ย.60 ให้การบริการประชาชน ที่ บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 4 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน