ผบ. ร.7 พัน.5 เป็นประธานในพิธีเปิดโรงน้ำดื่มลานนาไทย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. พ.อ. วันชัย มณีวรรณ ผบ. ร.7 พัน.5 ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โรงน้ำดื่มลานนาไทย เพื่อเป็นสวัสดิการแก่กำลังพลและครอบครัว รวมทั้งชุมชนรอบค่าย โดยจำหน่ายน้ำราคาถูก เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างรายได้ให้กับกำลังพลที่ร่วมทุน