หน่วย ร.7 พัน.5 ตอนรับคณะจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ตรวจเยี่ยมเกษตรของกองพัน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.60 ร.อ.อนุ อินปั๋น ผบ.ร้อย.สสก. ได้มอบหมายให้ ร.ท.ฉลอง เอมะสุวรรณ และ ร.ต.วิชา การเก่ง ตอนรับคณะจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำโดย นางณัชวสันต์ สมใสเจริญสุข หัวหน้าฝึกอบรมพัฒนาการเกษตร ได้มาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำให้กับศูนย์การเรียนรู้การเกษตรของกองพัน เช่น การเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลา การป้องกันโรคติดต่อของสัตว์ การเพาะปลูกพืชผล และได้มอบเมล็ดพันธ์พืชให้กับทางศูนย์การเรียบรู้ของกองพัน