ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานในการปล่อยแถวกำลังพลในการพัฒนาและทำความสะอาดหน่วย (Big Cleaning Day)

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานในการปล่อยแถวกำลังพลในการพัฒนาและทำความสะอาดหน่วย (Big Cleaning Day) เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวมีส่วนร่วมในการระวัง ป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกแพร่ระบาดในฤดูฝน ที่สนามฝึกหน่วย ร.7 พัน.5