พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7พัน5เยี่ยมผลการดำเนินงาสโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7พัน5 ได้มาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาสโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อณ ศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยและได้ดูการการดำเนินการการทำนาขั้นบันไดโดยรับผิดชอบโดย ร้อย.สสก.