พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานในการประดับเครื่องหมายยศแก่กำลังพล

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานในการประดับเครื่องหมายยศแก่กำลังพล ร.7พัน.5 ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นจำนวน 6 นาย(ร.อ. 2 นาย.จสต.4 นาย) รวมทั้ง ผบ.ร.7 พัน.5 ได้ให้โอวาทแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อหน่วย