ร.อ.อนุ อินปั๋น รับมอบเปล สนามพร้อมมุ้งจำนวน 70 ผืน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.60 ร.อ.อนุ อินปั๋น ได้รับการประสานจากนายเฉลิมชัย จารุมณี สาธารณสุข อ.ปาย เพื่อมารับมอบเปล สนามพร้อมมุ้งจำนวน 70 ผืน เพื่อมอบให้ ผบ.ร7 พัน.5 นำไปมอบให้กับกพ.ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแนวชายแดน ต่อไป ชึ้งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการให้ความร่วมมือในเครือข่ายสาธารณสุข ของหน่วยที่มีต่อสาธารณสุข อ.ปาย ด้วยดีตลอดมา การรับมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย