หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณประโยชน์(ปลูกต้นไม้)

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล น.,ส.,พ.ร่วมกับ อบต.แม่นาเติง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น,ครู,นักเรียน และราษฎร ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส.ร่วมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณประโยชน์(ปลูกต้นไม้) ปีงบประมาณ 2560 ณ บ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส.โดยมีนายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา ปลัดอำเภอปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน