หน่วย ร.7 พัน.5 จัด กำลังพล ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลูกน้ำยุงลาย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่12 มิ.ย.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล น.ส.พ.พร้อม รถบรรทุกน้ำ ร่วมกับอบต.แม่ฮี้ อ.ปาย จว.ม.ส.ผู้นำชุมชน นักเรียน, อสม.และราษฎร ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย ที่ ศาลาประชาธิปไตยบ้านแม่ฮี้ โดยมีนายสมบูรณ์ พรหมรังษี นายก อบต.แม่ฮี้ อ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน