ร.7 พัน.5 ทำการฝึกขยายผล ท่าฝึกบุคคลเบื้องต้น

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 06 มิ.ย.60 ร.7 พัน.5 ทำการฝึกขยายผล ท่าฝึกบุคคลเบื้องต้นซึ่งเป็นท่าฝึกที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนามาจากท่าฝึกบุคคลเบื้องต้นของ ทม.รอ. ให้กับกำลังพลภายในหน่วย