พ.ต.วัชระ ถึกสุรรณ์ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 เป็นผู้แทน ผบ.ร.7 พัน.5ร่วมพิธีฌาปณกิจศพ พลทหารสมบูรณ์ คล่องบุญ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.60 พ.ต.วัชระ ถึกสุรรณ์ น.ฝยก.ร.7 พัน.5 ทำการแทน ผบ.ร้อย.อวบ.ที่ 2 เป็นผู้แทน ผบ.ร.7 พัน.5 พร้อมตัวแทน ร้อย.นขต.ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีฌาปณกิจศพ พลทหารสมบูรณ์ คล่องบุญอุดม ณ สุสานกลาง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน