ร.ท.คำรณ โมจรินทร์ รับมอบหมายจาก ผบ ร.7 พัน.5 ให้บริการประชาชนในโครงการอำเภอปายยิ้มเคลื่อนที่

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.60 ร.ท.คำรณ โมจรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ น.ฝกร.ร.7พัน.5 ได้รับมอบหมายจาก ผบ ร.7 พัน.5 พร้อมด้วย นายสิบเสนารักษ์และช่างตัดผมของหน่วย ,หัวหน้าส่วนราชการ อ.ปาย จว.ม.ส.ให้บริการตรวจสุขภาพและตัดผมให้กับประชาชน,นักเรียนในโครงการอำเภอปายยิ้มเคลื่อนที่เดือน พฤษภาคม 2560 ที่ รร.บ้านแม่เหมืองหลวง หมู่ที่ 4 ต.โป่งสา อ.ปาย จว.ม.ส. โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นอภ.ปาย จว.ม.ส.เป็นประธาน