พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7พัน.5 ได้พบปะญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7พัน.5 ได้พบปะญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 ที่ทหารใหม่ได้เยี่ยมญาติครั้งแรก รวมทั้งได้ชี้แจงนโยบายการฝึกทหารใหม่ ของหน่วยเหนือให้ญาติทหารใหม่รับทราบ ณ ห้องอบรม กองร้อยอาวุธอาวุธเบาที่ 2