พ.อ. วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 และ ภาริยา เป็นประธานงาน ฌาปนกิจศพ มารดา ร.ท. ณิชม เขาสหใหญ่

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 60 พ.อ. วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 คุณ บุษรากรณ์ มณีวรรณ ภาริยา เป็นประธานงาน ฌาปนกิจศพ นาง สุกัณทา เขาสหใหญ่ มารดา ร.ท. ณิชม เขาสหใหญ่ รวมทั้งนายทหาร นายสิบ พลทหาร ณ สุสาน แม่สุขใจ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน