พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เยี่ยมชมการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 19 พ.ค 60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เยี่ยมชมการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของศูนย์การเรียนรู้ของหน่วย บริเวณร้านค้าสวัสดิการ ร.7พัน.5 มีผลผลิตจากสวนเกษตรโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อของ ร้อย.นขต.ฯ เช่น ผักบุ้ง ผักชี แตงกวา ฟักทอง ลิ้นจี่ ไข่ไก่ กล้วยน้ำว้า และกล้วยหอมทอง ได้รับความสนใจจากกำลังพลและประชาชนในพื้นที่มาใช้บริการเป็นอย่างดี