พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ. ร.7 พัน.5 เยี่ยมชมสวนกล้วยหอมทอง

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ. ร.7 พัน.5 เยี่ยมชมสวนกล้วยหอมทอง ร้อย.อวบ.ที่ 2 และตัดกล้วยหอมทองอินทรีย์ เพื่อจำหน่ายเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพล