พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.ร.7 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการฝึกทหารใหม่

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 16 พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.ร.7 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี2560 ผลัดที่ 1 โดยมี พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7พัน.5 ให้การต้อนรับ และพ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ น.ฝยก. บรรยายสรุป ณ ห้องประชุม บก.ร.7พัน.5 จากนั้น ผบ.ร.7 ได้พบปะและให้โอวาททหารใหม่ ณ สนามหญ้าหน้าร้อยอวบ.ที่2 จากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการฝึกราชวัลลภเริงระบำ( hop to the bodies slams ) ณ สนามหญ้าหน้าอนุสาวรีย์ ร.7พัน.5 อ.ปาย จว.มส