พ.อ.วันชัย มณีวรรณผบ ร.7พัน.5 เป็นประธานในการประชุม เสนาสนเทศ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 091330 พ.ค. 60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณผบ ร.7พัน.5 เป็นประธานในการประชุม เสนาสนเทศ เรื่อง ระเบียบวินัยของกำลังพล และการประพฤติให้ถูกต้องตามแบบทำเนียมของทหาร ให้กับกำลังพล นายทหาร และนายทหารชั้นประทวน ณ ห้องอบรม ร้อย อวบ.2