พ.ต.หญิง ชนะรัก บุณทัน พร้อมคณะจากโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ได้มาอบรมให้ความรู้เรื่องโรคลมร้อน ฉีดยาบาดทะย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 05 พ.ค.60 พ.ต.หญิง ชนะรัก บุณทัน พร้อมคณะจากโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ได้มาอบรมให้ความรู้เรื่องโรคลมร้อน ฉีดยาบาดทะยัก dT และเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจหา HIV ให้แก่ทหารใหม่ การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครับ