พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่1

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2560 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่1 ได้กล่าวให้โอวาสพูดปะและให้กำลังใจ ณ สนามหน้าร้อย อวบ.ที่2