พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5มอบรางวัลกำลังพลที่มีผลการทดสอบร่างกายได้คะแนนเต็ม 100 เปอร์เซ็น

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 03 พ.ค.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กำลังพลที่มีผลการทดสอบร่างกายได้คะแนนเต็ม 100 เปอร์เซ็น จำนวน 4 นาย ณ ลานทหารเสือลานนาไทย