พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5ร่วมกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต(ต้นแบบ)ของตำบลเมืองแปง

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร. 7 พัน.5 ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน กรมป่าไม้, หน่วยฯ มส.4 (ทุ่งยาว), หน่วย ฯ มส.26 (ปางสา) มส.5 (เมืองแปง) ,เจ้าอาวาสวัดเมืองแปง ,เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย, ทหารพราน ตลอดจนกลุ่มเยาวชน ต.ปางสา ต.เมืองแปง ผู้นำหมู่บ้าน และ ชาวบ้านตำบลเมืองแปง ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต (ต้นแบบ) ของตำบลเมืองแปง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามโครงการ “ร้อยใจภักดิ์ รักษ์ป่า รักษ์ต้นน้ำ” ที่บริเวณลำห้วยผักห้า ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน