คุณสุภาพ สิริบรรสพ ภริยาแม่ทัพภาคที่ 3เยี่ยมชมฝายมีชีวิตของหน่วย ร.7 พัน.5

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.60 คุณสุภาพ สิริบรรสพ ภริยาแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ เยี่ยมชมฝายมีชีวิตของหน่วยและปลูกต้นไทร ณ ศูนย์การเรียนรู้ ร.7 พัน.5