พ.อ.วันชัย มณีวรรณ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกและประดับเครื่องหมาย ครูทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 เป็นประธานพิธีปิดการฝึกและประดับเครื่องหมาย ครูทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 ณ ห้องอบรมกองบังคับการกองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7