หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.๗ พัน.๕ ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคลมร้อน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.60 หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.๗ พัน.๕ ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคลมร้อน (Heat Stroke), การส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาล โดยมี เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปาย มาสังเกตุการณ์ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ และโรงพยาบาลปาย