ร.๗ พัน.๕ พบปะกำลังพลทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ เม.ย.60 นี้ เพื่อให้ความรู้

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.60 ฝธก. ร่วมกับ ฝขว.และ ฝกร.ร.๗ พัน.๕ พบปะกำลังพลทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ เม.ย.60 นี้ เพื่อให้ความรู้ โดย ฝธก.ชี้แจงเรื่องสิทธิทหารกองหนุน, ฝขว.มอบหัวข้อข่าวสาร การรายงานข่าวสารหลังปลดประจำการ และฝกร.ชี้แจงให้ความรู้ เรื่อง พรบ.กำลังสำรอง ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2