พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์สรงน้ำพระ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบและพลทหาร ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์สรงน้ำพระ ณ ลานทหารเสือลานนาไทย