กรมทหารราบที่ ๗ และ กองพันหน่วยขึ้นตรง พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว ร่วมรดน้ำดำหัว พ.อ.ชายแดน กฤษณสุว

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๐ กรมทหารราบที่ ๗ และ กองพันหน่วยขึ้นตรง พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว ร่วมรดน้ำดำหัว พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.ร.๗ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ โดย ผบ.ร.๗ ได้ให้โอวาท พร้อมกล่าวขอบคุณในความร่วมมือและความสามัคคีของกำลังพลในความเสียสละ ที่ทำให้ภารกิจของหน่วยขับเคลื่อนในทิศทางที่ดีมาโดยตลอดจนประสบความสำเร็จ ในปีที่ผ่านมา