หน่วยฝึกทหารใหม่เข้ารับการอบรมเกี่ยวการป้องกันโรคที่เกิดจากความร้อน จาก รพ.ค่ายกาวิละ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.60 กพ.หน่วยฝึกทหารใหม่ ครูฝึก ครูทหารใหม่ เข้ารับการอบรมเกี่ยวการป้องกันโรคที่เกิดจากความร้อน จาก รพ.ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่ ณ สโมสรค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่