พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์ ผู้แทน ผบ.ร.7 พัน.5 รดน้ำดำหัวนายอำเภอปายและผกก.สภ.ปาย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 18 เม.ย. 60 พ.ต.วัชระ ถึกสุวรรณ์ ฝอ.3 ร.7 พัน.5 ผู้แทน ผบ.ร.7 พัน.5 รดน้ำดำหัวนายอำเภอปาย และ ผกก.สภ.ปาย เนื่องในโอกาสห้วงเทศกาลการสงกรานต์