หน่วย ร.7 พัน.5 ร่วมกับศรัทธาสาธุชนอัญเชิญพระพุทธรูปคู่เมืองปายเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 13 เม.ย.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล นายทหาร นายสิบและพลทหารจำนวน 20 นาย ร่วมกับศรัทธาสาธุชนในเขตเทศบาลตำบลปาย อ.ปาย จว.ม.ส. อัญเชิญพระพุทธรูปคู่เมืองปาย ประจำวัดหลวง ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯได้สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เนื่องในประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2560