หน่วย ร.7 พัน.5 ร่วมกับศรัทธาพี่น้องประชาชน อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 13 เม.ย.60 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล นายทหาร นายสิบและพลทหาร จำนวน 30 นาย ร่วมกับศรัทธาพี่น้องประชาชนของ ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จว.ม.ส.อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์(พระสิงห์ปาย)บนราชรถแก้วเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เนื่องในประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 รอบๆหมู่บ้านของ ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จว.ม.ส.