ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ นายสำเริง ไชยเสน รอง ผวจ.ม.ส. ในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ121615 เม.ย.60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 ให้การต้อนรับ นายสำเริง ไชยเสน รอง ผวจ.ม.ส.ในการปฏิบัติหน้าที่และให้กำลังใจแก่กำลังพลของหน่วยจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จุดบริการประชาชน หน้าค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน.5 อ.ปาย จว.ม.ส.