หน่วย ร.7 พัน.5 พร้อมให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 12 เม.ย.60 จุดบริการประชาชนหน้าค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7พัน.5 อ.ปาย จว.ม.ส.พร้อมให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560