ผบ.ร.7 พัน.5 มอบป้ายClean Food Good Taste มอบรางวัลโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ และชป.นทท. ที่เข้ารับการแข

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 12 เม.ย. 60 พ.อ.วันชัย มณีวรรณ ผบ.ร.7 พัน.5 มอบป้ายสัญลักษณ์ Clean Food Good Taste ให้กับตอนสูทกรรมของหน่วยที่ได้รับจากการตรวจประเมิน มาตรฐาน โรงประกอบเลี้ยงจากสาธารณสุขอำเภอปาย , มอบรางวัลโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ กำลังพลได้รับรางวัล จำนวน ๑๙ นาย และมอบรางวัลให้ ชป.นทท. ที่เข้ารับการแข่งขัน ในระดับกองทัพภาค ห้วงเดือน ต.ค.- พ.ย.59 จำนวน ๒ ชป. ซึ่งมีผลการแข่งขัน ได้ลำดับที่ ๒๓ และ ลำดับที่ ๗ จากทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด จำนวน ๓๖ ทีม